Tui Na v tradiční čínské medicíně (TCM)

Tui Na (推拿) je starobylá čínská forma léčebné masáže, která je důležitou součástí tradiční čínské medicíny (TCM). Slovo "Tui" znamená tlačit a "Na" znamená uchopit. Tui Na zahrnuje různé techniky manipulace s tělem za účelem uvolnění napětí, stimulace energetických drah (meridiánů) a podpory celkového zdraví a pohody.

Historie

Tui Na má dlouhou historii sahající více než 2000 let zpět. Je zmíněna v klasických textech tradiční čínské medicíny, jako je "Žlutý císařův vnitřní kánon" (Huangdi Neijing). Tui Na se vyvinula jako léčebná metoda vedle akupunktury a bylinné medicíny a je stále široce používána v Číně i po celém světě.

Základní principy Tui Na

 1. Energetické dráhy (meridiány): Tui Na se zaměřuje na stimulaci energetických drah těla, které jsou propojeny s vnitřními orgány a celkovým zdravím. Blokády v těchto drahách mohou vést k bolesti a nemocem.

 2. Rovnováha Yin a Yang: Tui Na usiluje o obnovení rovnováhy mezi Yin a Yang v těle, což je klíčové pro zdraví a pohodu.

 3. Qi (čchi): Tui Na pomáhá zlepšit tok Qi v těle. Harmonický tok Qi je nezbytný pro správné fungování těla a prevenci nemocí.

Techniky Tui Na

Tui Na zahrnuje různé techniky, které jsou používány v závislosti na potřebách pacienta a konkrétních zdravotních problémech. Mezi nejběžnější techniky patří:

 1. Tui (Tlačení): Použití dlaní nebo prstů k tlaku na specifické body nebo oblasti těla za účelem uvolnění napětí a stimulace Qi.

 2. Na (Uchopení): Uchopení a hnětení svalů a měkkých tkání k uvolnění napětí a zlepšení cirkulace.

 3. An (Stisknutí): Použití palců nebo prstů k aplikaci pevného tlaku na akupresurní body nebo meridiány.

 4. Mo (Hladění): Jemné hladění povrchu kůže pro uklidnění a stimulaci povrchové cirkulace.

 5. Rou (Hnětení): Kruhové pohyby prsty nebo dlaněmi k uvolnění svalů a zlepšení krevního oběhu.

 6. Ji (Příklep): Rychlé a lehké poklepávání prsty nebo dlaněmi k stimulaci povrchových vrstev a energetických drah.

 7. Zhen (Vibrace): Rychlé vibrace rukou nebo prstů k hluboké stimulaci tkání a orgánů.

Použití Tui Na

Tui Na se používá k léčbě širokého spektra zdravotních problémů, včetně:

 1. Muskuloskeletální problémy: Bolesti zad, krční páteře, ramen, kolen a dalších kloubů a svalů.

 2. Stres a úzkost: Tui Na pomáhá uvolnit napětí a podporuje relaxaci a duševní pohodu.

 3. Trávicí problémy: Stimulace specifických bodů a meridiánů může zlepšit trávení a zmírnit příznaky jako jsou nadýmání a zácpa.

 4. Respirační problémy: Tui Na může pomoci při léčbě astmatu, bronchitidy a dalších respiračních onemocnění.

 5. Chronické bolesti: Pravidelné seance Tui Na mohou snížit chronické bolesti a zlepšit kvalitu života.

Průběh seance Tui Na

 1. Diagnostika: Seance obvykle začíná detailním rozhovorem a diagnostikou pomocí metod TCM, jako je pulsová diagnostika a vyšetření jazyka.

 2. Léčba: Pacient leží nebo sedí pohodlně, zatímco praktický lékař aplikuje různé techniky Tui Na na specifické body a oblasti těla. Léčba může trvat od 30 minut do jedné hodiny.

 3. Pocit během seance: Pacienti mohou cítit tlak, teplo a někdy mírnou bolest v místech aplikace. Po seanci často následuje pocit uvolnění a zlepšení pohody.

 4. Po seanci: Pacienti jsou často doporučeni odpočívat a pít dostatek vody k podpoře detoxikace těla.

Bezpečnost a kontraindikace

Tui Na je obecně považována za bezpečnou, pokud je prováděna kvalifikovaným praktikem. Mezi možné vedlejší účinky patří dočasná bolest, modřiny nebo únava. Existují také kontraindikace, jako jsou akutní infekce, zlomeniny nebo těhotenství, kdy by se Tui Na měla provádět s opatrností nebo vůbec.

Závěr

Tui Na je efektivní a holistická metoda léčby, která podporuje zdraví a pohodu prostřednictvím manipulace s tělem a stimulace energetických drah. Díky svému širokému spektru aplikací a dlouhé historii je Tui Na důležitou součástí tradiční čínské medicíny a nabízí přirozený způsob, jak zlepšit fyzické i duševní zdraví. Spolupráce s kvalifikovaným praktikem je klíčová pro dosažení nejlepších výsledků a bezpečného provedení této terapie.