Jadeit

Jadeit

V orientálních zemích je vnímán jako zosobnění moudrosti získané během rozjímání.