Pět prvků v tradiční čínské medicíně

Teorie pěti prvků (Wu Xing) je jedním z hlavních pilířů tradiční čínské medicíny (TCM). Tato teorie popisuje vzájemné vztahy a interakce mezi různými složkami přírody a lidského těla. Pět prvků zahrnuje dřevo, oheň, zemi, kov a vodu, přičemž každý prvek je spojen s konkrétními orgány, emocemi, chutěmi, barvami a sezónami.

Charakteristiky pěti prvků

 1. Dřevo (Mu)

  • Orgány: Játra (Yin), žlučník (Yang)
  • Emoce: Hněv
  • Chuť: Kyselá
  • Barva: Zelená
  • Sezóna: Jaro
  • Funkce: Růst, expanze, pružnost
 2. Oheň (Huo)

  • Orgány: Srdce (Yin), tenké střevo (Yang)
  • Emoce: Radost
  • Chuť: Hořká
  • Barva: Červená
  • Sezóna: Léto
  • Funkce: Teplo, pohyb, vzestup
 3. Země (Tu)

  • Orgány: Slezina (Yin), žaludek (Yang)
  • Emoce: Starost
  • Chuť: Sladká
  • Barva: Žlutá
  • Sezóna: Pozdní léto
  • Funkce: Výživa, stabilita, transformace
 4. Kov (Jin)

  • Orgány: Plíce (Yin), tlusté střevo (Yang)
  • Emoce: Smutek
  • Chuť: Pikantní
  • Barva: Bílá
  • Sezóna: Podzim
  • Funkce: Čistota, struktura, kontrakce
 5. Voda (Shui)

  • Orgány: Ledviny (Yin), močový měchýř (Yang)
  • Emoce: Strach
  • Chuť: Slaná
  • Barva: Černá
  • Sezóna: Zima
  • Funkce: Uchovávání, chlazení, sestup

Vzájemné vztahy mezi pěti prvky

Pět prvků spolu interaguje prostřednictvím dvou hlavních cyklů: cyklus tvoření (Sheng) a cyklus kontrolování (Ke).

 1. Cyklus tvoření (Sheng)

  • Dřevo podporuje oheň (dřevo hoří a vytváří oheň).
  • Oheň podporuje zemi (popel z ohně obohacuje zemi).
  • Země podporuje kov (země obsahuje kovy).
  • Kov podporuje vodu (kov může kondenzovat vodu).
  • Voda podporuje dřevo (voda zavlažuje stromy a rostliny).
 2. Cyklus kontrolování (Ke)

  • Dřevo kontroluje zemi (stromy svými kořeny zpevňují půdu).
  • Země kontroluje vodu (země může absorbovat a zadržovat vodu).
  • Voda kontroluje oheň (voda může uhasit oheň).
  • Oheň kontroluje kov (oheň může tavit kov).
  • Kov kontroluje dřevo (sekera může pokácet strom).

Diagnostika a léčba pomocí teorie pěti prvků

Praktici TCM používají teorii pěti prvků k diagnostice a léčbě nemocí tím, že identifikují nerovnováhu mezi prvky a následně ji korigují.

 • Diagnostika: Každý prvek je spojen s určitými orgány a symptomy. Například problémy s játry mohou být spojeny s elementem dřeva a mohou se projevovat hněvem nebo kyselou chutí.
 • Léčba: Léčba zahrnuje použití akupunktury, bylinné medicíny, dietetiky a dalších metod k obnovení rovnováhy mezi prvky. Například při nedostatku prvku vody může být doporučena konzumace potravin s vysokým obsahem vody nebo používání bylin, které posilují ledviny.

Příklady aplikace teorie pěti prvků

 1. Problémy s trávením: Nerovnováha v prvku země (slezina a žaludek) může vést k problémům s trávením. Léčba může zahrnovat bylinné směsi na podporu trávení a doporučení stravy, která posiluje slezinu.
 2. Respirační problémy: Nerovnováha v prvku kovu (plíce) může způsobit respirační problémy. Akupunktura a bylinné přípravky mohou být použity k posílení plic a zmírnění příznaků.

Teorie pěti prvků poskytuje komplexní rámec pro pochopení interakcí v těle a přírodě, což je klíčové pro diagnostiku a léčbu v tradiční čínské medicíně. Tento holistický přístup umožňuje léčit tělo jako celek a zaměřuje se na obnovení rovnováhy a harmonie mezi různými prvky, což vede k celkovému zlepšení zdraví a pohody.