Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 Oznámení o odstoupení od smlouvy

 Adresát: E-shop – Magieprirody.cz, ul. Jabloňová 1429/4, Karviná - Ráj, 734 01

  

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………..

 Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

 Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

 Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………

 Číslo dokladu o koupi: …………………………………………………………………...

 Číslo objednávky : ……………………………………………………………………………

 

Kupní cena má být vrácena :

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

  ................................................ /........................

 Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 ……………………………………………..

 Datum

 ……………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.