Reklamační protokol - VZOR

Reklamační protokol

Adresa pro doručení reklamace:                       

Eshop – magieprirody.cz

Jabloňová 1429/4                                                 

734 01 – Karviná 4                                                                  

Telefon: +420 728 247 069

E-mail: info@magieprirody.cz

Kupující:                  

Jméno a příjmení: …………

Adresa: …………………..…

Telefon: ……………………

E-mail: ……………………                                                            

Reklamované zboží (název, typ a kód zboží):

 

Popis reklamované závady:

 

Navrhovaný způsob reklamace:

  1. a) oprava zboží
  2. b) výměna zboží
  3. c) vrácení peněz
  4. d) jiný (popište)

Datum nákupu (datum vystavení faktury):

Číslo faktury:    

Datum uplatnění reklamace:

 

Vyplní dodavatel:

Datum přijetí reklamace:

Vyjádření dodavatele (technika):

 

 

Datum, razítko a podpis prodejce: