Reklamační protokol - VZOR

Reklamační protokol

Adresa pro doručení reklamace:                       

Magieprirody.cz, Jabloňová 1429/4, Karviná 4, 734 01

Uplatnění reklamace 

Datum uzavření smlouvy: 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mailová adresa: 

Zboží, které je reklamováno: 

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace: 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum: Podpis: