Kolik procent žen rodí po terminu?

Porod po stanoveném termínu, což znamená po 40. týdnu těhotenství, zažívá přibližně 10% žen. Zde je podrobnější rozdělení na základě statistických údajů:

 • Do 2 týdnů po termínu (41. až 42. týden): Přibližně 5-10% těhotenství.
 • Po 42. týdnu (posttermínové těhotenství): Méně než 5% těhotenství.

Co znamená porod po termínu?

 • Termínový porod: 37. až 40. týden těhotenství.
 • Pozdní termínový porod: 41. týden až 41. týden a 6 dní.
 • Posttermínový porod: Po 42. týdnu těhotenství.

Možné důvody pro porod po termínu:

 1. Nesprávně stanovený termín porodu: Nepřesnosti při určování termínu podle poslední menstruace nebo nesprávně odhadnuté datum početí.
 2. První těhotenství: Ženy, které rodí poprvé, mohou mít trochu delší těhotenství.
 3. Individuální rozdíly: Různé tělesné a genetické faktory mohou ovlivnit délku těhotenství.

Rizika spojená s přenášeným těhotenstvím:

 1. Méně plodové vody: Snížení množství plodové vody může ovlivnit pohodu plodu.
 2. Makrosomie: Dítě může být větší než průměrně, což může ztížit porod.
 3. Placenta: Placenta může začít fungovat méně efektivně po 42. týdnu těhotenství.
 4. Meconium: Zvýšené riziko, že dítě vyloučí mekonium do plodové vody, což může vést ke komplikacím při porodu.

Co matka může očekávat:

Lékaři obvykle pečlivě sledují těhotenství, které přesáhlo termín. Může být nezbytné provádět pravidelné monitorování plodu, ultrazvuky a další testy, aby se zajistilo, že plod je zdravý a těhotenství pokračuje bezpečně.

Možnosti lékařského zásahu:

 • Vyvolání porodu: Pokud těhotenství pokračuje po 41. týdnu a nejsou známky přirozeného začátku porodu, lékaři mohou doporučit vyvolání porodu.
 • Indukce porodu: Může zahrnovat použití léků nebo jiných metod k zahájení porodu.

Konzultace s lékařem:

Pokud přenášíte, je důležité diskutovat veškeré možnosti a sledování s vaším lékařem nebo porodní asistentkou, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí pro vás i vaše dítě. Neváhejte se ptát na jakékoliv obavy nebo otázky týkající se přenášeného těhotenství.