Amfibol

Amfibol, resp. amfiboly, je významná skupina minerálů, které jsou významnými horninotvornými minerály.