Jak vznikl vltavín

Vltavín, také známý jako moldavit, je vzácný a fascinující minerál, jehož vznik je spojen s mimořádnou událostí v geologické historii Země. Vltavíny jsou formou tektitů, což jsou přírodní sklovité objekty vytvořené při dopadu velkých meteoritů na povrch Země. Tento proces lze popsat v několika krocích:

  1. Dopad Meteoritů: Asi před 14,7 miliony let došlo k dopadu obrovského meteoritu v oblasti dnešního Bavorska v Německu, čímž vznikl kráter známý jako Riesův kráter. Tento dopad byl natolik silný, že způsobil tavení hornin a vyvrhnutí materiálu vysoko do atmosféry.

  2. Tavení a Vyvržení: Při dopadu se uvolnilo obrovské množství energie, které způsobilo okamžité tavení hornin v místě dopadu. Tavenina byla vyvržena vysoko do atmosféry, kde se rychle ochladila a ztuhla v podobě malých sklovitých kousků.

  3. Rozptýlení a Pád: Tavený materiál byl vyvržen až do vzdálenosti několika set kilometrů od místa dopadu. Tento materiál se během letu atmosférou ochladil a ztuhl do podoby sklovitých tektitů. Kousky vltavínu pak padaly zpět na zem v oblasti střední Evropy, zejména v České republice, ale také v Rakousku a Německu.

  4. Sedimentace: Po pádu na zem byly vltavíny uloženy v sedimentárních vrstvách, kde byly chráněny před erozí a dalšími geologickými procesy. Díky tomu se zachovaly až do dnešních dnů.

Charakteristika Vltavínu

  • Barva: Vltavíny mají charakteristickou zelenou barvu, která může varirovat od světle zelené po tmavě zelenou, někdy s odstíny hnědé.
  • Průhlednost: Jsou často průsvitné až průhledné, což z nich činí oblíbený materiál pro výrobu šperků.
  • Struktura: Vltavíny mají sklovitou strukturu s hladkým nebo jemně vrásčitým povrchem, který je výsledkem rychlého ochlazení taveniny.

Význam a Použití

  • Šperky: Vltavíny jsou vysoce ceněné v klenotnictví pro svou unikátní barvu a průhlednost. Často se používají do náušnic, prstenů, náhrdelníků a dalších šperků.
  • Sbírky: Díky svému unikátnímu původu a vzácnosti jsou vltavíny vyhledávány sběrateli minerálů a geologickými nadšenci.
  • Esoterika: Někteří lidé věří, že vltavíny mají metafyzické vlastnosti, jako je schopnost zvyšovat intuici a duchovní vnímání.

Vltavín je fascinující minerál, jehož vznik je spojen s jednou z nejdramatičtějších událostí v historii Země. Jeho jedinečná barva, struktura a historie z něj činí ceněný materiál jak v oblasti šperkařství, tak mezi sběrateli a esoteriky.